Renovation


Hvornår bliver min spand tømt?

Her kan du tjekke, hvornår din spand bliver tømt. 
Du klikker på dét farvede område, du bor i, og derefter kommer der oplysninger omkring netop tømninger i dit område. 
Der kan zoomes ind, ved at trykke på plusset - øverst til venstre.
Der vil også komme oplysninger omkring ændring i tømningsdag i forbindelse med helligdage. 
Samt hvornår der er ekstratømninger om sommeren. 

Nogle få gange om året kan tømningerne udskydes en enkelt dag pga. travlhed eller andet. 
Hvis din spand ikke er blevet tømt 2 dage efter normal tømningsdag, 
bedes du kontakte os på tlf. 40 26 23 37Renovation på Fanø
Renovation på Fanø består af flere forskellige dele 

Helårsbolig
Som ejer af helårsboliger har man enten mulighed for en lille container på 140 L, eller for en større contianer på 240 L. Anbefalingen lyder på 240 L containeren, da du dermed har mindre chance for at overfylde den. Samtidigt sidder affaldet heller ikke fast, og gøres derfor nemmere at tømme. Begge containertyper fås med lås.

Man indførte i 2003 vægt på affaldet. Dette gjorde man for at få gang i genbruget, samt at få nedbragt mængden af almindeligt husaffald, som skal fragtes direkte til forbrændingen i Esbjerg. 

Containere der bliver tømt under vægtordningen, vejes ved hjælp af denne teknik. 
Renovationsbilen der kommer og tømmer containeren, har en vægt installeret på liftbommen der vipper affaldet op i bilen. Derfor vejes containeren med affald inden den tømmes. Når containeren er tømt, bliver den vejet endnu en gang. Vægten af anden vejning bliver trukket fra den første vejning. På den måde vil man altid kun betale for det affald der er blevet afhentet. Hvis noget sidder fast i containeren, bliver det med denne metode ikke medvejet.

eks.

Før:    Container + affald:        25 kg + 15 kg  = 40 kg 
                         
Efter: Container + restaffald:  25 kg +   3 kg  = 28 kg

Afhentet affald: 40 kg -  28 kg  = 12 kg 


Du kan læse mere angående renovation på Fanø Kommunes hjemmeside:


Sommerhuse
Alle sommerhuse er med i en pose-ordning. Affaldet kommes i et træstativ, hvori der er sat en grå/grøn pose fra Fanø Kommune. Posen må under ingen omstændigheder fyldes helt op. Den er derved umulig at få ud af stativet. Hvis det dog sker alligevel bliver posen ikke taget med. 

Omkring dit træstativ skal der også være god plads. Lågen der sidder på forsiden af stativet, samt låget skal frit kunne åbnes helt op. Grene og græs skal jævnligt klippes omkring stativet. 
Det er også en god ide, at give de bevægelige led en smule olie bare en gang om året. Dette gør træstativet nemmere at tømme, samt levetiden forbedres. 

Som sommerhusejer kan man tilmelde sig en af følgende tømningsordninger:

  • 52 ugers tømning
    • Stativet bliver tømt hver uge hele året rundt. 
  • 32 ugers tømning
    • Stativet bliver tømt 32 gange om året. Se hvornår ved at klikke her.
Ved sommerhuse der bruges til udlejning anbefales det kraftigt at være tilmeldt 52 ugers tømning. Derudover kunne det for stort set alle sommerhuse være en fordel at få et/flere ekstra stativer sat op. 

Man kan kombinere tømningsordningerne på følgende måde:
  • 52/52
  • 52/32
  • 32/32

Erhvervsaffald
Har du enten butik, campingplads, restaurant, fabrik eller eget firma, er der stadig brug for at komme af med affaldet. De fleste har allerede en speciel ordning, hvor der tages højde for antal tømninger i ugen, samt hvilken type container der bruges. 

Der er også mulighed for at tilmelde sig PAP-turen, så du slipper for at skulle afskaffe det på egen hånd. 
Der kan købes/lejes containere. Pap kan også blive afhentet i balle-form.