Røde miljøkasse

er udleveret i byerne Nordby, Rindby og Sønderho, ikke i sommerhusområder.
Den er til farligt affald som for eksempel spraydåser, malingrester, kemikalier, batterier og småt elektronik. Når kassen er HELT FYLDT, stilles den ud ovenpå affaldscontaineren og bliver byttet ved næste tømning.