Haveaffald
Fra 1/1-18 overgår haveaffalds ordningen til Fanø Kommune

Hvis du i 2017 var tilmeldt ordningen, så er du automatisk med i 2018.

Og kun hvis du ikke har været med før, så skal du tilmelde dig ved at kontakte Fanø Kommune.

Afhentningen af haveaffald sker på udvalgte tirsdage og HUSK at sætte containeren HELT frem til vejen før kl. 7 på tømningsdagen. Kontakt kommunen for afhentningsdage.

Juletræer afhentes tirsdag d. 16. januar 2018, og tømning af haveaffaldsbeholderen er 27/2, 20/3, 17/4, 1/5, 15/5, 29/5, 12/6, 26/6, 10/7, 24/7, 7/8, 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 16/10 og 13/11.