Haveaffald

Afhentningen af haveaffald sker på udvalgte tirsdage og HUSK at sætte containeren HELT frem til vejen før kl. 7 på tømningsdagen. Med håndtagene vendt ud mod skraldemanden. 

Afhentningsdage i 2021

Ved afhentning d. 12/1 medtages kun juletræer.

https://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug/haveaffald