torsdag den 28. juni 2018

Bioaffalds-container

tømmes hver uge i juli og august.
Husk at stille den frem.

Restaffald tømmes forsat kun hver 2. uge
GOD SOMMER